Manifest

Vår kritik särskiljer sig från recensionen, även om det förstås inte finns några vattentäta skott mellan de två. Kritiken söker engagera sig med verket, vidareutveckla dess lösa trådar, utforska dess tvetydigheter och ta det på uppriktigt allvar, för att således bli en fortsättning på texten istället för att döma och avsluta den. Den problematiserar och speglar den fascinerande process som satts igång i den enskilda individen – med en kropp, ett intellekt och en själ – som törstar efter konst.

Vår kritik verkar inte i ett vakuum. Den existerar för att människor runt oss är betydelsefulla, i sig själva, som mottagare och som med- och motkritiker. Vår kritik måste därför våga tala öppet om det som berör och det som är angeläget.

Vår kritik är politisk i den meningen att den bygger på en helhetssyn där individ och samhälle båda är storheter som inte går att avgränsa från varandra. Kultur är påverkan och vi vill förstå och vara delaktiga i utvecklingen av dessa storheter.

Vår kritik präglas av skrivglädje, ärlighet i uppsåtet att förstå verket och nyfikenhet. Den ska vara skriven på ett elegant och omsorgsfullt språk; eftersom kritiken ska ha ett egenvärde måste den också vara stilistiskt spänstig, och för att göra tankarna rättvisa uttryckas på en genomtänkt, personlig och njutbar prosa.

Vår kritik söker tänka en tanke till slut istället för att hastigt skylta med referenser och begrepp som visserligen kan vara korrekta men ofta bara ytliga och markörer för att signalera att skribenten vet vad något handlar om – i den meningen att man kan placera in ett fenomen eller ett verk i ett fack, som om det vore ett djur som skulle artbestämmas.

Vår kritik är hellre personlig än akademisk, men gärna både och.

Att läsa eller ta del av ett konstverk tar tid i anspråk, det är tidsfördriv och som sådant konkurrerar det med en mängd mänskliga aktiviteter vare sig det är sex, blöjbyte eller politisk aktivism. Vår kritik utgår från att varje verk skrivs över en avgrund av meningslöshet men med en grad av angelägenhet som gör dem till väsentliga tidsfördriv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *